Regulamin sklepu internetowego

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.trans-lot.pl prowadzony jest przez firmę Marzanna Ważyńska Firma "TRANS-LOT", Cieciórki 36, 09-100 Płońsk, NIP: 5671457611, REGON: 130378976, e-mail: translot@op.pl, telefon komórkowy: +48 508 251 054, telefon komórkowy: +48 502 548 490.

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.trans-lot.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni roboczych.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że jest wyraźnie zaznaczone, że podana cena to cena netto.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w §3 punkt 4, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w wybranej przez siebie formie pisemnej (e-mail, list).

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.  Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2015r.


Kategorie

Najczęściej kupowane

 • B-complex 500ml

  -Omega B complex+mikro+makro elementy. -100% skutecznosci przez cały rok...

  zł26.00
 • Lecker-Stein 12szt

  Kostki mineralne dla gołębi • Znakomita tolerancja • Wspomaganie...

  zł40.00
 • Carni-Speed 500ml

  Karnityna • Ochrona mięśni • Rosnąca radość latania • Wzrost wytrzymałości

  zł78.00
 • K+k 3000 600g

  Białko zwierzęce i roślinne • Poliproteiny • Odbudowa mięśni •...

  zł110.00
 • Aparasit

  Koncentrat w aerozolu do zwalczania robaków • Proste stosowanie •...

  zł50.00

Information

Producenci

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy